פילוט ספרים דיגיטליים במחוז ירושלים

כל מה שקורא ברשת

פיילוט ספרים דיגיטליים במחוז ירושלים

מפגשי למידה

הזמנה ליום למידה במתמטיקה-ספרים דיגיטליים

הזמנה ליום למידה במדעים-פיילוט ספרים דיגיטליים

הזמנה ליום למידה באנגלית-פיילוט ספרים דיגיטליים

מפגש למידה להכרה ועיון בספרי לימוד דיגיטליים

מפגשים סינכרונים

שעורים סינכרוניים - ספרים דיגיטליים

מפגשים סינכרונים-ספרים דיגיטליים

השתלמות ספרים דיגיטליים ליישום וחדשנות פדגוגית

מפגשים מחוזיים בהשתלמות המוסדית בדגש על תחום דעת

מפגש חשיפה להורים

מצגת ערוכה למפגש חשיפה להורים

מפגש חשיפה להורים

סרטוני הדרכה-ספרים דיגיטלים

מט"ח

כנרת זמורה ביתן

ספרשת-אנגלית

עת הדעת

upp

תוכנית עבודה בית ספרית

תוכנית עבודה-פיילוט ספרים דיגיטליים תשע"ד

הנחיות ומסמכים

פרסום יחידות לימוד מתוקשבות

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA